Hur man tar sig till Faffas

Med bil eller cykel

Om du kommer från Åbo så kör du igenom Pargas och tar färjan till Nagu. Därifrån tar du färjan över till Korpo. Följ vägen tills du kommer till Österretaisvägen och sväng där till höger, följ vägen tills du kommer till Faffas. Färjorna går med ca 15 minuters mellanrum och tidtabellen hittar du nedan via Finferries länken.

Om du kommer från Galtby (Åland, Houtskär, Norrskata osv.) sväng vänster ut på Skärgårdsvägen och fälj den tills du kommer till Österretaisvägen där du svänger till vänster och följer vägen tills du kommer till Faffas.

Olika länkar för att underlätta sökandet

Finferries

Finferries.fi

Här hittar man info gällande färjorna som man skall ta för att komma till Korpo.

Meritie

Meritie.fi

Ifall man vill utforska skärgården är denna sida perfekt för det.

Skärgårdsbussen

Tlo.fi

Om man tar sig till Korpo med buss hittas tidtabeller på denna sida.

Visit Pargas

Visitparainen.fi

Mera info gällande skärgården hittar man här.

The Pilgrim paths to Trondheim

St Olav Waterway